Treść główna

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci – czy to możliwe?

Działanie domowej instalacji fotowoltaicznej jest bardzo proste – panele zamieniają energię słoneczną w prąd stały, a inwerter przemienia prąd stały na zmienny. Wyprodukowane nadwyżki prądu są magazynowane w sieci dostawcy energetycznego, do której dom jest podłączony. Problem pojawia się w przypadku awarii, która całkowicie odcina obiekt mieszkalny od energii elektrycznej. Rozwiązaniem może być fotowoltaika bez podłączenia do sieci. Jak działa taka instalacja?

Jak działa fotowoltaika bez podłączenia do sieci?

W systemach on-grid, czyli tych połączonych do sieci energetycznej, montowane są specjalne zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Ich celem jest ochrona pracowników energetycznych, którzy w momencie awarii prowadzą prace naprawcze. Dla prosumentów oznacza to całkowite odcięcie od sieci zasilania.

Problemu można uniknąć. Alternatywą dla klasycznej instalacji on-grid jest fotowoltaika bez podłączenia do sieci (off-grid), która umożliwia magazynowanie nadwyżki prądu w prywatnych akumulatorach (magazynach energii). Magazynowaną energię można wykorzystana w dowolnym momencie, niezależnie od warunków pogodowych, awarii i innych problemów.

Instalacja off-grid tworzy zamknięty układ działający wyłącznie w obrębie jednej posiadłości, co daje pełną niezależność energetyczną. Fotowoltaika bez podłączenia do sieci jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania na prąd.

Sprawdź również:

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci – gdzie się sprawdza?

Fotowoltaika bez podłączenia do sieci to doskonałe rozwiązanie tam, gdzie:

  • system fotowoltaiczny jest mniejszy niż 3 metry lub 50 kW,
  • z różnych przyczyn niemożliwe jest podłączenie do sieci,
  • występują liczne awarie, które całkowicie odcinają domostwo od sieci.

Czym jest instalacja hybrydowa?

Istnieje również pośrednie rozwiązanie między fotowoltaiką bez podłączenia do sieci a klasyczną instalacją, będącą częścią sieci energetycznej. Mowa o instalacji hybrydowej. System jest podłączony do sieci i jednocześnie posiada magazyny energii, z których można korzystać w czasie awarii i spowodowanych nimi przerw w dostawach prądu.

System hybrydowy umożliwia wykorzystywanie całej energii wyprodukowanej przez domową instalację fotowoltaiczną, generuje niższe koszty i chroni odbiorcę prądu przed stratami. Podłączenie do sieci jest swoistym zabezpieczeniem, pozwalającym pokryć ewentualne braki energii w domostwie. Instalacja hybrydowa to elastyczne rozwiązanie. Prosument ma stały dostęp do energii bez względu na niezależne od niego czynniki.

Szybki kontakt Zamów ofertę