Treść główna

Kompensacja mocy biernej – Jak obniżyć rachunki za prąd?

Każdy, kto kiedykolwiek zagłębił się w szczegóły rachunków za prąd, natknął się na tajemnicze pojęcie mocy biernej. Mimo że nie wykonuje ona bezpośrednio użytecznej pracy, jej obecność w sieci elektrycznej jest nieunikniona. Dlaczego więc warto zwracać na nią uwagę? Ano dlatego, że ograniczenie mocy biernej to klucz do poprawy efektywności energetycznej naszych domów i przedsiębiorstw. Przyjrzyjmy się zatem, czym jest moc bierna, jakie są jej rodzaje oraz jak skutecznie ją kompensować, w tym za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kompensator mocy biernej SVG.

Moc bierna – co to takiego?

Moc bierna (oznaczana symbolem Q) to rodzaj mocy elektrycznej, która nie jest zamieniana na pracę użyteczną, ale jest niezbędna do utrzymania pola magnetycznego i elektrycznego w układach elektrycznych – szczególnie w tych, które wykorzystują prąd przemienny (AC). W odróżnieniu od mocy czynnej (P), która jest przekształcana na energię mechaniczną, cieplną lub świetlną, moc bierna nie wykonuje pracy, lecz krąży między źródłem zasilania a urządzeniem. Ma charakter pulsacyjny, oscylujący i jest mierzona w warach (VAr).

Jak woda w fontannie – obrazowe wyjaśnienie mocy biernej

Aby lepiej zrozumieć, jak powstaje moc bierna, możemy ją porównać do wody krążącej w fontannie. Oba systemy łączy kilka analogicznych mechanizmów działania:

Obieg zamknięty

 • W systemie z mocą bierną, energia krąży między źródłem a odbiornikiem, ale nie wykonuje użytecznej pracy (przesunięcie fazowe między napięciem a prądem).
 • W fontannie woda krąży w obiegu zamkniętym, ale nie przemieszcza się na stałe z jednego miejsca na drugie.

Podtrzymanie działania systemu

 • Moc bierna jest niezbędna do podtrzymania pola magnetycznego w cewkach i pola elektrycznego w kondensatorach, co jest konieczne do prawidłowego działania urządzeń elektrycznych.
 • Cyrkulacja wody jest niezbędna do podtrzymania efektu fontanny, bez niej fontanna przestaje działać.

Brak bezpośredniej pracy użytecznej

 • Moc bierna sama w sobie nie wykonuje pracy mechanicznej, jest to energia, która “krąży” w systemie.
 • Woda w fontannie sama w sobie nie wykonuje pracy mechanicznej (jak napędzanie młyna wodnego), ale jest w ciągłym ruchu.

Efektywność i straty

 • Nadmiar mocy biernej w systemie może prowadzić do strat energii i obniżenia efektywności działania systemu elektrycznego.
 • Straty wody lub nieefektywność pompy mogą prowadzić do strat energii w systemie fontanny.
Może Cię zainteresować:  Magazyn energii – ile kosztuje w 2024 roku?

Rodzaje mocy biernej

Wyróżniamy dwa rodzaje mocy biernej:

Moc bierna indukcyjna (QL)

Moc bierna indukcyjna powstaje w urządzeniach takich jak transformatory, silniki elektryczne i dławiki. Te elementy indukcyjne powodują przesunięcie fazowe między napięciem a prądem, co prowadzi do tego, że prąd “wyprzedza” napięcie. Efektem jest zwiększone obciążenie systemu elektroenergetycznego, co może prowadzić do strat energii i wyższych rachunków za prąd.

Moc bierna pojemnościowa (QC)

Moc bierna pojemnościowa jest generowana przez urządzenia takie jak kondensatory. W tym przypadku, napięcie “wyprzedza” prąd, co jest odwrotną sytuacją w porównaniu do mocy indukcyjnej.

Choć oba rodzaje mocy biernej powodują przesunięcie fazowe, to ich efekty się równoważą, co pozwala na skuteczną kompensację.

Jak doprowadzić do kompensacji mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej polega na zmniejszeniu ilości mocy biernej przepływającej przez sieć energetyczną, co poprawia efektywność energetyczną systemu i obniża koszty. W praktyce oznacza to wprowadzenie do obwodu urządzeń, które wytwarzają moc bierną przeciwną do tej, którą pobierają odbiorniki.

Przykładowo, jeżeli odbiorniki pobierają moc bierną indukcyjną, to do kompensacji używa się kondensatorów, które generują moc bierną pojemnościową. Moc bierna krąży wtedy między odbiornikiem a kompensatorem, co redukuje przepływ mocy biernej w sieci przesyłowej, obniżając straty i poprawiając współczynnik mocy.

Najpowszechniejsze metody kompensacji mocy biernej

Efekt kompensacji można osiągnąć poprzez różne metody, w tym stosowanie urządzeń kompensacyjnych. Oto kilka powszechnie stosowanych sposobów:

Kondensatory

Kondensatory są podstawowym narzędziem do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Poprzez dodanie odpowiedniej pojemności do systemu, można zneutralizować efekty mocy indukcyjnej, zmniejszając przesunięcie fazowe. W praktyce oznacza to, że instalacja kondensatorów w układzie elektrycznym może znacząco obniżyć rachunki za prąd. Zazwyczaj używane są:

 • Kondensatory statyczne – stosowane w celu kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Instalowane są bezpośrednio w obwodach elektrycznych, co pozwala na zmniejszenie prądu pobieranego z sieci.
 • Baterie kondensatorów – składają się z kilku kondensatorów połączonych równolegle, co umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę mocy biernej w dużych instalacjach przemysłowych.

Dławiki

Dławiki są stosowane do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Dodając indukcyjność do systemu, można zrównoważyć efekty mocy pojemnościowej. Dławiki kompensacyjne są mniej powszechne w domowych instalacjach elektrycznych, ale znajdują zastosowanie w bardziej zaawansowanych systemach przemysłowych – zwłaszcza w przypadku instalacji z dużą ilością urządzeń elektronicznych lub kabli o dużej pojemności.

Elektroniczne układy kompensacyjne

Elektroniczne układy kompensacyjne to kolejne rozwiązania do poprawy współczynnika mocy, zmniejszenia strat energii oraz poprawy stabilności i efektywności energetycznej. Wśród nich wyróżniamy przede wszystkim:

 • Statyczne kompensatory mocy biernej (SVC) – systemy, które wykorzystują elementy elektroniczne, takie jak tyrystory, do regulacji mocy biernej w czasie rzeczywistym. Są skuteczne i szybko reagują na zmiany obciążenia.
 • Faktyczne układy transmisji prądu przemiennego (FACTS) – zaawansowane systemy sterowania elektronicznego, które pozwalają na dynamiczną kompensację mocy biernej i poprawę stabilności sieci.
Może Cię zainteresować:  Przydomowa elektrownia wiatrowa – jak działa, jakie są koszty i komu się opłaca?

Rodzaje kompensacji z uwagi na lokalizację

Ze względu na lokalizację urządzeń kompensacyjnych w stosunku do obciążenia w systemie elektroenergetycznym, kompensację mocy biernej dzielimy również na indywidualną, grupową i centralną.

Kompensacja indywidualna

Kompensacja indywidualna polega na bezpośrednim podłączeniu urządzenia kompensacyjnego (najczęściej kondensatora) do konkretnego urządzenia lub odbiornika, który generuje moc bierną. Jest to skuteczne rozwiązanie dla dużych maszyn lub urządzeń, które wytwarzają znaczne ilości mocy biernej. Pozwala to na najbardziej precyzyjną kompensację i minimalizację strat.

Kompensacja grupowa

Kompensacja grupowa polega na zastosowaniu urządzeń kompensacyjnych dla grupy odbiorników, które są zasilane z jednego punktu (np. jednej rozdzielnicy). To rozwiązanie jest korzystne w przypadku, gdy kilka odbiorników pracuje w zbliżonych warunkach obciążeniowych. Jest przy tym bardziej ekonomiczne niż kompensacja indywidualna dla każdej maszyny, ale mniej precyzyjne.

Kompensacja centralna

Kompensacja centralna polega na zainstalowaniu urządzeń kompensacyjnych w jednym centralnym punkcie systemu elektroenergetycznego, np. w głównej stacji transformatorowej lub na głównej rozdzielnicy. Pozwala to na kompensację mocy biernej dla całej instalacji. Jest to najbardziej powszechne rozwiązanie, zazwyczaj stosowane w dużych zakładach przemysłowych. Pomimo mniejszej precyzji, jest to rozwiązanie najprostsze do zarządzania i konserwacji.

Dlaczego moc bierną warto ograniczać?

Ograniczenie mocy biernej ma kilka kluczowych korzyści:

 1. Obniżenie rachunków za prąd – moc bierna obciąża system elektroenergetyczny, co może prowadzić do wyższych kosztów energii. Jej ograniczenie pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.
 2. Poprawa efektywności energetycznej – zmniejszenie mocy biernej prowadzi do mniejszych strat energii w systemie, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla portfela użytkownika.
 3. Zmniejszenie obciążenia sieci – ograniczenie mocy biernej redukuje obciążenie transformatorów i linii przesyłowych, co może przedłużyć ich żywotność i zmniejszyć koszty konserwacji.

Istotny jest również wymiar prawny. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku określa zasady dotyczące obciążeń z tytułu ponadumownego poboru energii biernej, które mogą być nałożone na odbiorców energii elektrycznej. Przekroczenie ustalonych w umowie granic poboru może prowadzić do naliczenia dodatkowych opłat przez dostawcę energii, co ma na celu skłonienie odbiorców do bardziej efektywnego zarządzania swoim zużyciem energii biernej.

Przykładowe case studies

Opłacalność ograniczania mocy biernej warto przedstawić na przykładach, które najlepiej obrazują oszczędności oraz poprawę efektywności energetycznej.

Przykład 1: Zakład produkcyjny

Problem:

Duży zakład produkcyjny zauważył znaczne straty energii oraz wysokie koszty związane z rachunkami za prąd. Główne źródła mocy biernej to duże silniki elektryczne i transformatory używane w procesach produkcyjnych.

Rozwiązanie:

Zainstalowano baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej generowanej przez silniki. Dodatkowo zastosowano statyczne kompensatory mocy biernej (SVC) w celu dynamicznej regulacji mocy biernej w czasie rzeczywistym.

Może Cię zainteresować:  Fotowoltaika dla rolnika 2024 - dofinansowanie, dotacje i ulgi

Wynik:

Koszty energii zmniejszyły się o 15%, a efektywność energetyczna zakładu poprawiła się, redukując także obciążenie na linie przesyłowe.

Przykład 2: Biuro z wieloma urządzeniami elektronicznymi

Problem:

Duże biuro z wieloma komputerami, serwerami i urządzeniami elektronicznymi borykało się z problemem mocy biernej pojemnościowej. Obciążenie to powodowało wzrost kosztów energii i obniżenie efektywności sieci.

Rozwiązanie:

Wprowadzono dławiki kompensacyjne, które zrównoważyły moc bierną pojemnościową. Zainstalowano również kompensatory SVG, które dynamicznie kompensowały zarówno moc bierną indukcyjną, jak i pojemnościową.

Wynik:

Redukcja kosztów energii o 10% oraz zwiększenie stabilności i niezawodności sieci elektrycznej w biurze.

Czym jest kompensator mocy biernej SVG?

Współczesne technologie wprowadzają nowoczesne rozwiązania do kompensacji mocy biernej – jednym z nich jest aktywny kompensator mocy biernej SVG. Kompensator SVG to zaawansowane urządzenie elektroniczne, które dynamicznie kompensuje moc bierną w systemie elektroenergetycznym. Działa on szybciej i bardziej precyzyjnie niż tradycyjne kondensatory czy dławiki, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych instalacji elektrycznych.

Zalety kompensatora SVG

 • Szybka reakcja – kompensator SVG reaguje w czasie rzeczywistym na zmiany mocy biernej, co zapewnia optymalną kompensację.
 • Precyzyjna kontrola – dzięki zaawansowanej technologii, SVG może dokładnie kontrolować poziom mocy biernej, minimalizując straty energii.
 • Wszechstronność – SVG jest skuteczny zarówno w kompensacji mocy biernej indukcyjnej, jak i pojemnościowej, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych typów instalacji.

Czy kompensator SVG można zastosować w instalacji fotowoltaicznej?

Kompensator mocy biernej typu SVG może być skutecznie wykorzystany w instalacji fotowoltaicznej. Oto kilka powodów i korzyści, jakie przynosi zastosowanie kompensatorów mocy biernej w systemach fotowoltaicznych:

 • Poprawa jakości energii – instalacje fotowoltaiczne mogą wprowadzać do sieci pewne zakłócenia, takie jak harmoniczne czy fluktuacje napięcia. Kompensatory mocy biernej mogą pomóc w redukcji tych zakłóceń, poprawiając jakość energii dostarczanej przez system fotowoltaiczny.
 • Stabilizacja napięcia – wahania napięcia są częstym problemem w systemach fotowoltaicznych, zwłaszcza w okresach zmiennego nasłonecznienia. Kompensatory mocy biernej mogą pomóc w stabilizacji napięcia, zapewniając bardziej równomierne dostarczanie energii do sieci.
 • Zwiększenie efektywności systemu – poprzez kompensację mocy biernej, kompensatory SVG mogą zwiększyć ogólną efektywność systemu fotowoltaicznego, redukując straty mocy i poprawiając współczynnik mocy (power factor).
 • Ochrona urządzeń – kompensatory mocy biernej mogą chronić urządzenia w instalacji fotowoltaicznej przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zakłócenia w sieci, takie jak przepięcia czy harmoniczne, co może wydłużyć żywotność sprzętu.
 • Zgodność z regulacjami – w niektórych regionach istnieją regulacje dotyczące współczynnika mocy i jakości energii dostarczanej do sieci. Użycie kompensatorów mocy biernej może pomóc w spełnieniu tych wymagań, co jest istotne dla operatorów systemów fotowoltaicznych.
 • Dynamiczna reakcja na zmiany obciążenia – fotowoltaiczne systemy mogą podlegać dynamicznym zmianom obciążenia w zależności od warunków pogodowych. Aktywne kompensatory mocy biernej mogą szybko reagować na te zmiany, zapewniając stabilne działanie systemu.

Dzięki tym korzyściom, zastosowanie kompensatorów mocy biernej w systemach fotowoltaicznych jest często rekomendowane.

Zwiększ efektywność swojej sieci i ogranicz koszty energii

Kompensacja mocy biernej to kluczowy element zarządzania efektywnością energetyczną zarówno w domach, jak i w przedsiębiorstwach. Zrozumienie, czym jest moc bierna oraz jakie są jej rodzaje, pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych technologii do jej kompensacji. Nowoczesne rozwiązania, takie jak kompensator mocy biernej SVG, oferują efektywne i precyzyjne metody zarządzania mocą bierną, przynosząc korzyści w postaci niższych rachunków za prąd i poprawy efektywności energetycznej.

5/5 - (2 votes)
Szybki kontakt Zamów ofertę