Treść główna

Małe instalacje fotowoltaiczne, duży zysk

Jak wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki, w ubiegłym roku energia elektryczna produkowana przez małe instalacje fotowoltaiczne, wykorzystujące odnawialne źródła energii, utrzymywała się na podobnym poziomie co w roku 2019. Na koniec zeszłego roku w Polsce istniało łącznie 898 źródeł małych instalacjji OZE, z czego 328 to instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego, w których wytworzono ponad 64 GWh energii*. Biorąc pod uwagę trendy w energetyce oraz dalszy wzrost cen prądu, w kolejnych latach instalacji fotowoltaicznych będzie przybywać.

Czym są małe instalacje fotowoltaiczne?

Małe instalacje fotowoltaiczne są przedmiotem uwagi Ustawy o odnawialnych źródłach energii. W myśl art. 2 pkt 18 ustawy, za małą instalację uważa się:

– „instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW,

– przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW”.

Kiedy mikro, a kiedy małe instalacje fotowoltaiczne?

Kalkulując zyski, jakie ma przynieść instalacja fotowoltaiczna, przede wszystkim należy wyjść od pytania, do jakich celów będzie wykorzystywana. Dla domów jednorodzinnych wystarczające są mikroinstalacje, o mocy kilku kW. Z kolei małe instalacje fotowoltaiczne to idealne rozwiązanie dla przemysłu. W przypadku energochłonnych przedsiębiorstw, inwestycja we własne źródło energii pomoże im tkaże obniżyć koszty związane z opłatą mocową.

Małe instalacje fotowoltaiczne mogą liczyć na wsparcie

Małe instalacje fotowoltaiczne wiążą się z różnymi preferencjami pod względem koniecznych do załatwienia formalności. Do takich ułatwień należy m.in. zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji. Obowiązkowy natomiast jest wpis do rejestru wytwórców energii. Nadal jednak są to mocno uproszczone procedury, w porównania do postępowania koncesyjnego. Mikro oraz mali przedsiębiorcy mogą także liczyć na dofinansowanie (do 85% kosztów kwalifikowanych) w ramach Programu Energia Plus, który wspiera powstawanie nowych instalacji energii odnawialnej do 500 kW. Wnioski można składać do 17.12.2021 roku lub wyczerpania środków.

*https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9437,Wytwarzanie-energii-z-malych-instalacji-OZE-w-2020-r-kolejny-zielony-raport-Prez.html

Szybki kontakt Zamów ofertę